Med allas ord

Vi lös i skyn

Vi lös i skyn 

Vid varje andetag blir allt svart
Sjtärnorna vi brukade kalla våra lyser inte i natt
Va hände med vår kärlek vad hände med vår kärlek då

Jag minns hur vi skratta jag minns hur vi grät
För vi passade aldrig in de var därför vi lös i skyn
Du och jag, de va du och jag

Allt var i slutet så svårt
Jag tror inte att du i början föll för mig lika hårt
Vad hände med vår kärlek vad hände med vår kärlek då

Jag minns hur vi skratta jag minns hur vi grät
För vi passade aldrig in de var därför vi lös i skyn
Du och jag, de va du och jag

Melodier av kärleks svek du rusar i mina tankar

Jag minns hur vi skratta jag minns hur vi grät
För vi passade aldrig in de var därför vi lös i skyn
Du och jag, de va du och jag