Exit från verkligheten

Flyr ut

Flyr ut

Jag behöver dig till att behöva mig
varför är jag så rädd, rädd för att våga mer
du håller mig kvar, åh låter mig tro på
att du kommer en endå, kommer tillbaks, tillbaks en dag

Får inga svar precis som förut
jag vill in när du flyr ut
jag blev kvar precis som förut
jag vill in när du flyr ut

Vi kunde ha följt, följt så många spår
det var en tid en tid att kalla vår
du håller mig kvar, o låter mig tro på
att du kommer en åndå, kommer tillbaks, tillbaks en dag

Får inga svar precis som förut
jag vill in när du flyr ut
jag blev kvar precis som förut
jag vill in när du flyr utJag vill in när du flyr ut

Får inga svar precis som förut
jag vill in när du flyr ut
jag blev kvar precis som förut
jag vill in när du flyr ut