2016-09-29 | Greenroom på Malmö Live

Workshop – Vad gör en låt till en låt? (Med Irya & Povel från Gipomusic)

Läs mer på Greenroom på Malmö Lives hemsida.