2016-10-13 | Greenroom på Malmö Live

Workshop – Vad betyder att lyckas som artist? (Med Irya & Povel från Gipomusic)

Läs mer på Greenroom på Malmö Lives hemsida.