Signaler i bruset

Text skriven av: Jasmin Khan, Vera Persson, Alma Lindström, Olivia Maunsbach, Shani Elbaz, Sarah Zandelin, Malin Hofvander, Susanne Phan, Linnéa Peters & Clara Palmer
Musik skriven & producerad av Irya Gmeyner & Povel Olsson
Mixad av Povel Olsson
Mastrad av Hans Olsson Brookes
Foto av Irya Gmeyner
Grafisk design av Peter Hallin
C & P Byker Wall – Unpublished work track 1-10